Krok 1: Niewiążąca konsultacja wstępna

Najpierw ma miejsce wstępne spotkanie konsultacyjne, które jest w pełni niewiążące i bezpłatne. Podczas tego spotkania chcemy zapoznać się z Tobą i Twoją firmą. Podczas tej rozmowy wspólnie z Tobą wykazujemy trudności w Twojej firmie czy sytuacji. Następnie wspólnie z Tobą ustalamy Twoje zapotrzebowanie usług administracyjnych. W związku z tym możemy od razu przedstawić Ci odpowiednią stawkę miesięczną dla Twojej firmy.

Krok 2: Oddanie nam dokumentów do administracji

Jedyne, co masz do zrobienia to wysyłanie nam w każdym miesiącu pocztą czy mailem swoje faktury, paragony i wyciągi z banku. Oczywiście możesz je nam również wręczyć osobiście, jeśli wolisz!

Krok 3: Sporządzamy Twoją administrację

Administrujemy wszystkie faktury, paragony i wyciągi bankowe Twojej firmy, przy czym zawsze bierzemy pod uwagę przysługujące Tobie ulgi podatkowe.

Krok 4: Kontrola oraz złożenie zeznania podatkowego

Sprawdzamy Twoją administrację i periodycznie składamy obowiązujące Ciebie zeznania podatkowe.

Krok 5: Roczne sprawozdanie finansowe

Po przerobieniu wszystkich rocznych danych, mamy możliwość złożenia korekty podatkowej VAT(nid.BTW), z której korzystamy, jeśli jest taka potrzeba. Następnie składamy zeznanie podatku dochodowego. Składa się ono częściowo z deklaracji zysków i częściowo z deklaracji prywatnej. Korzystając z odpowiednich ulg podatkowych dbamy o to, żeby przysługiwało Tobie możliwie najkorzystniejsze opodatkowanie. Poza tym otrzymujesz od nas roczne sprawozdanie finansowe dotyczące danego roku.

Klienci biznesowi

Bycie klientem biura rachunkowego Kopa oznacza, że zwalniamy Cię z wszystkich Twoich obowiązków administracyjnych.

Zapewniamy odpowiednią komunikację z niderlandzkim urzędem skarbowym (Belastingdienst). Ponadto jesteśmy do Twojej dyspozycji w razie pytań – telefonicznie, mailowo i/lub osobiście- twarzą w twarz. O każdej porze otwarcia biura zapraszamy na świeżo parzoną kawę!